Pravidla pro ubytování


Tato pravidla se vztahují na hosty ubytované v:

Chalupa České Švýcarsko, Fibichovo údolí 877/22, 407 46 Krásná Lípa

1.   Příjezd na pobyt je nejdříve v 16:00.

2.   Za pořádek a veškeré škody odpovídá odpovědná osoba – držitel zapůjčených klíčů chalupy. 

3.   Nájemník je povinen využívat nemovitost jen k danému účelu rekreace, chovat se k nemovitosti a jejímu vybavení s veškerou péčí a předat ji v den ukončení smlouvy v řádném stavu (vynesené koše na směsný odpad do popelnice u chalupy a  tříděný odpad do příslušných kontejnerů v katastru obce, umyté nádobí). V případě nevytřídění a nevynesení odpadu bude z kauce stržena jednorázová částka 2.000,- Kč. Ostatní úklid chalupy je v ceně nájmu. Hosté jsou povinni chovat se ohleduplně k věcem i zařízení v chalupě. V případě mimořádného znečištění zařízení chalupy (znečištěné koberce a podlahy v obytných místnostech, znečištěné peřiny či matrace), je oprávněn ubytovatel strhnout z kauce jednorázovou částku za mimořádný úklid chalupy ve výši 2.000,- Kč.

4.   Při příjezdu zkontrolujte stav objektu a funkčnost zařízení. Případné závady ihned nahlaste emailem nebo telefonicky. V případě, že vznikne v průběhu pobytu jakákoliv závada či škoda ať způsobená nájemníkem či nikoliv, je nájemník povinen bez odkladu tuto závadu nahlásit emailem nebo telefonicky. Pokud při odjezdu bude zjištěna nenahlášená závada, je povinností nájemníka tuto závadu odstranit, případně uhradit škodu v plné výši, a má se za to, že byla způsobena nájemníkem.

5.   Nájemce se zavazuje seznámit se a řídit se podle Manuálu k chalupě, který obdrží elektronicky po uhrazení celkové ceny pronájmu a je taktéž k dispozici na Chalupě v tištěné formě.

6.   Plynové topení se zapíná dálkově a ovládá lokálním termostatem.

7.   Uvnitř chalupy platí přísný zákaz kouření.

8.   V době od 22:00 do 6:00 jsou nájemníci povinni dodržovat noční klid.

9.   Není zde dovoleno pořádat večírky nebo akce.

10. Pronajímatel předá nájemníkovi na počátku pronájmu 1 sadu klíčů, které nájemník pronajímateli vrátí v den odjezdu při předání nemovitosti. Případnou ztrátu klíčů je nájemník povinen bez prodlení nahlásit a jím způsobenou škodu uhradit.

11. Domácí zvířata nejsou povolena.

12. Maximální možný počet ubytovaných v chalupě je 14 osob. V nemovitosti mohou být ubytováni pouze nájemníci, kteří jsou k ubytování přihlášeni.

13. Hrubé porušení pravidel používání chalupy může vést k předčasnému ukončení pronájmu ze strany pronajímatele bez náhrady, a to včetně propadnutí kauce.

14. Za hrubé porušení se považuje také rušení nočního klidu a obtěžování sousedů, ubytování více jak 14 osob či ubytování nenahlášených osob v chatě a podobně.

15. Provozovatel neručí za ztráty a škody na věcech a majetku hosta, které vznikly jeho vlastní neopatrností nebo nedbalostí.

16. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné úrazy hostů. Poučte prosím Vaše děti o bezpečnosti a chování v chalupě i v okolí chalupy.

17. Pokud hosté způsobí ubytovateli jakoukoliv škodu nebo chalupu předají s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude jim škoda v plné výši odečtena z kauce. V případě, že škoda bude vyšší, než je výše kauce, bude majitel požadovat úhradu škody v plné výši.

18. Před odjezdem je nutné zanechat veškerý nábytek a vybavení na svém původním místě.

19. Nájemník je povinen umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě vstup a prohlídku nemovitosti, a to po předchozím oznámení.

20. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění či jiné újmy osob užívajících chalupu, pozemky s ní související, příslušenství a vybavení. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti, ve všech jejich prostorách a také na pozemcích s ní souvisejících je na plnou odpovědnost a na vlastní nebezpečí všech osob. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech výše jmenovaných prostorách a pozemcích.

21. Odjezd z chalupy je nejpozději do 10:00.

22. Zaplacením částky za pobyt, souhlasí hosté s pravidly a storno podmínkami chalupy.

 

Storno podmínky

Do 30 dnů před nástupem Bez poplatku
30 - 14 dnů před nástupem Storno poplatek 50% z celkové částky za pobyt
14 - 0 dnů před nástupem Storno poplatek 100% z celkové částky za pobyt

Stornovací podmínky vstupují v platnost dnem zaplacení platby na pobyt. Každý klient má právo objednaný pobyt zrušit, a to emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Za okamžik odstoupení se považuje okamžik doručení emailu.

Majitel si vyhrazuje právo zrušit klientovi závazně objednaný pobyt, a to v případě, kdy klient neuhradí včas a v termínu předepsanou platbu nebo doplatek pobytu.

Kauce

Pro pobyt je stanovena vratná kauce ve výši 5.000 Kč.

Tato Pravidla pro ubytování nabývají účinnosti dne 23.6.2020 a vztahují se na všechny ubytované.

Chalupa České Švýcarsko

Fibichovo údolí 877/22

407 46 Krásná Lípa
 
 

Kontakty

Telefon:

+420 602 354 002

+420 602 297 857

Email:

Search